Sygnatura akt X GUp 107/18
Nazwa Monika Skibińska-Krokowska - upadłość konsumencka
Data wszczęcia 2 lutego 2018
Status postępowania Otwarte
Ogłoszenia
Etap postępowania

Lista czynności w postępowaniu upadłościowym Moniki Skibińskiej-Krokowskiej przed X Wydziałem Gospodarczym

Lp. Nazwa czynności Data złożenia /nadania/ wydania/ ogłoszenia
1 Wniosek o ogłoszenie upadłości 27.07.2017
2 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 02.02.2018
3 Ogłoszenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości 13.02.2018 (data ogłoszenia)
4 Złożenie spisu inwentarza, spisu należności oraz planu likwidacyjnego 02.03.2018
5 I sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 12.04.2018
6 Złożenie listy wierzytelności 15.05.2018
7 Obwieszczenie w MSiG dot. List wierzytelności 23.05.2018 (data złożenia)
8 II sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 13.06.18
9 III sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 07.08.18
10 Złożenie I uzupełniającej Listy wierzytelności 04.09.18
11 Ogłoszenie w MSiG dot. I uzupełniającej Listy wierzytelności 20.09.18 (data złożenia)

 

Likwidacja majątku Brak
Inne informacje
Dokumenty do pobrania
Wróć do listy postępowań

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl
http://tklaw.pl