Sygnatura akt X GUp 155/18
Nazwa Bogusława Siemińska - upadłość konsumencka
Data wszczęcia 21 lutego 2018
Status postępowania Otwarte
Ogłoszenia
Etap postępowania

Lista czynności w postępowaniu upadłościowym Bogusławy Simińskiej przed X Wydziałem Gospodarczym

Lp. Nazwa czynności Data złożenia /nadania/ wydania/ ogłoszenia
1 Wniosek o ogłoszenie upadłości 15.11.2017
2 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 21.02.2018
3 Ogłoszenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości 1.03.2018 (data ogłoszenia)
4 Złożenie spisu inwentarza, spisu należności oraz planu likwidacyjnego 13.03.2018
5 Złożenie listy wierzytelności 29.05.2018
6 Złożenie zaktualizowano spisu inwentarza 30.05.2018
7 Ogłoszenie w MSiG dot. Listy wierzytelności 13.06.18 (data złożenia)
8 I sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 20.06.2018
9 Złożenie sprawozdania ze sprzedaży wierzytelności 17.07.2018
10 II sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 20.09.2018

 

Likwidacja majątku http://restrukturyzacja-info.pl/ogloszenia/telefon-huawei-czarny/
Inne informacje
Dokumenty do pobrania
Wróć do listy postępowań

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl
http://tklaw.pl