Sygnatura akt X GUp 203/17
Nazwa Renata Jankowska - upadłość konsumencka
Data wszczęcia 20 marca 2017
Status postępowania Otwarte
Ogłoszenia
Etap postępowania

Lista czynności w postępowaniu upadłościowym Renaty Jankowskiej przed X Wydziałem Gospodarczym

Lp. Nazwa czynności Data złożenia /nadania/ wydania/ ogłoszenia
1 Wniosek o ogłoszenie upadłości 19.01.2017
2 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 20.03.2017
3 Ogłoszenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości 11.04.2017 (data ogłoszenia)
4 Złożenie spisu inwentarza, spisu należności oraz planu likwidacyjnego 19.04.2017
5 Korekta spisu inwentarza 25.04.2017
6 Sprawozdanie ze sprzedaży ruchomości (telewizora) 17.05.2017
7 I sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 14.06.2017
8 Złożenie listy wierzytelności 10.07.2017
9 Ogłoszenie w MSiG dot. Listy wierzytelności 06.09.2017
10 II sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 11.09.2017
11 Korekta sprawozdania rachunkowego 16.10.2017
12 III sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 06.12.2017
13 Złożenie sprawozdania ostatecznego 19.12.2017
14 Zatwierdzenie sprawozdania ostatecznego przez Sąd 03.01.2018
15 IV Sprawozdanie rachunkowe i z czynności 14.03.2018
16 Złożenie uzupełniającej LW 14.03.2018
17 Obwieszczenie w MSiG dot. List wierzytelności 23.05.2018 (data złożenia)
18 V sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 13.06.2018
19 VI sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 10.09.2018

 

Likwidacja majątku http://restrukturyzacja-info.pl/ogloszenia/164/
Inne informacje
Dokumenty do pobrania
Wróć do listy postępowań

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl
http://tklaw.pl