Sygnatura akt X GUp 373/18
Nazwa Michał Bownik - upadłość konsumencka
Data wszczęcia 19 kwietnia 2018
Status postępowania Otwarte
Ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Michała Bownika sprzeda 6 udziałów w NORTHTEL Sp. z o.o. (nr KRS: 0000492131) za łączną cenę 6,00 zł. Do sprzedaży udziałów wymagana jest zgoda spółki przewidziana umową spółki. Syndyk zaznacza, iż sprzedaż dokonana w toku postępowania upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, co w praktyce oznacza brak gwarancji, brak rękojmi oraz niedopuszczalność reklamacji po zawarciu umowy sprzedaży (art. 313 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe oraz art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego).

Etap postępowania

Lista czynności w postępowaniu upadłościowym Michała Bownika przed X Wydziałem Gospodarczym

Lp. Nazwa czynności Data złożenia /nadania/ wydania/ ogłoszenia
1 Wniosek o ogłoszenie upadłości 20.12.2017
2 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 19.04.2018
3 Ogłoszenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości 04.05.2018 (data ogłoszenia)
4 Złożenie spisu inwentarza, spisu należności oraz planu likwidacyjnego 19.05.2018
5 Złożenie sprawozdania ze sprzedaży samochodu 26.06.2018
6 Złożenie Listy wierzytelności 31.07.2018
7 I sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 07.08.2018
8 Złożenie I uzupełniającej listy wierzytelności 22.08.2018
9 Ogłoszenie w MSiG dot. Listy wierzytelności 20.09.2018 (data złożenia)

Likwidacja majątku Brak
Inne informacje
Dokumenty do pobrania
Wróć do listy postępowań

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl
http://tklaw.pl