Sygnatura akt X GUp 235/18
Nazwa Janusz Kowalski - upadłość konsumencka
Data wszczęcia 14 marca 2018
Status postępowania Otwarte
Ogłoszenia
Etap postępowania

Lista czynności w postępowaniu upadłościowym Janusza Kowalskiego przed X Wydziałem Gospodarczym

Lp. Nazwa czynności Data złożenia /nadania/ wydania/ ogłoszenia
1 Wniosek o ogłoszenie upadłości 29.12.2017
2 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 14.03.2018
3 Ogłoszenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości 27.03.2018 (data ogłoszenia)
4 Złożenie spisu inwentarza, spisu należności oraz planu likwidacyjnego 05.04.2018
5 I sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 13.06.2018
6 Złożenie listy wierzytelności 26.06.2018
7 Obwieszczenie w MSiG dot. List wierzytelności 26.07.2018 (data złożenia)
8 II sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 18.09.2018

 

Likwidacja majątku Brak
Inne informacje
Dokumenty do pobrania
Wróć do listy postępowań

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl
http://tklaw.pl