Sygnatura akt X GUp 655/18
Nazwa Sebastian Kiliś - upadłość konsumencka
Data wszczęcia 30 lipca 2018
Status postępowania Otwarte
Ogłoszenia
Etap postępowania

Lista czynności w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Kilisia przed X Wydziałem Gospodarczym

Lp. Nazwa czynności Data złożenia /nadania/ wydania/ ogłoszenia
1 Wniosek o ogłoszenie upadłości 29.11.2017
2 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości 30.07.2018 (data ogłoszenia)
3 Złożenie spisu inwentarza, spisu należności oraz planu likwidacyjnego 06.08.2018

Likwidacja majątku Brak
Inne informacje
Dokumenty do pobrania
Wróć do listy postępowań

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl
http://tklaw.pl