Sygnatura akt X GUp 81/17
Nazwa Genowefa Watrak - upadłość konsumencka
Data wszczęcia 2 lutego 2017
Status postępowania Zamknięte
Ogłoszenia
Etap postępowania

Lista czynności w postępowaniu upadłościowym Genowefy Watrak przed X Wydziałem Gospodarczym

Lp. Nazwa czynności Data złożenia /nadania/ wydania/ ogłoszenia
1 Wniosek o ogłoszenie upadłości 14.12.2016
2 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 02.02.2017
3 Ogłoszenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości 20.02.2017 (data ogłoszenia)
4 Złożenie spisu inwentarza, spisu należności oraz planu likwidacyjnego 02.03.2017
5 Złożenie listy wierzytelności 09.05.2017
6 I sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 15.05.2017
7 Złożenie dokumentacji fotograficznej księgi wieczystej nieruchomości 06.06.2017
8 Ogłoszenie w MSiG dot. Sporządzenia listy wierzytelności 04.07.2017 (data ogłoszenia)
9 II sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 09.08.2017
10 Postanowienie Sądu o wyrażeniu zgody na wykonanie umowy wzajemnej 19.09.2017
11 Złożenie I uzupełniającej listy wierzytelności 09.11.2017
12 III sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 09.11.2017
13 Ogłoszenie w MSiG dot. I uzupełniającej listy wierzytelności 21.11.2017 (data ogłoszenia)
14 Złożenie sprawozdania ze zbycia nieruchomości 09.01.2018
15 Złożenie sprawozdania ostatecznego 16.01.2018
16 IV sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 08.02.2018
17 V sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 15.05.2018

Likwidacja majątku Brak
Inne informacje
Dokumenty do pobrania
Wróć do listy postępowań

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl
http://tklaw.pl