Sygnatura akt X GUp 407/18
Nazwa Ewa Mazurek - upadłość konsumencka
Data wszczęcia 4 maja 2018
Status postępowania Otwarte
Ogłoszenia
Etap postępowania

Lista czynności w postępowaniu upadłościowym Ewy Mazurek przed X Wydziałem Gospodarczym

Lp. Nazwa czynności Data złożenia /nadania/ wydania/ ogłoszenia
1 Wniosek o ogłoszenie upadłości 21.11.2017
2 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 04.05.2018
3 Ogłoszenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości 15.05.2018 (data ogłoszenia)
4 Złożenie spisu inwentarza, spisu należności oraz planu likwidacyjnego 30.05.2018
5 I sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 07.08.2018
6 Obwieszczenie w MSiG dot. List wierzytelności 26.09.2018

Likwidacja majątku Brak
Inne informacje
Dokumenty do pobrania
Wróć do listy postępowań

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl
http://tklaw.pl