Sygnatura akt X GUp 212/17
Nazwa Dariusz Jankowski - upadłość konsumencka
Data wszczęcia 20 marca 2017
Status postępowania Zamknięte
Ogłoszenia
Etap postępowania

Lista czynności w postępowaniu upadłościowym Dariusza Jankowskiego przed X Wydziałem Gospodarczym

Lp. Nazwa czynności Data złożenia /nadania/ wydania/ ogłoszenia
1 Wniosek o ogłoszenie upadłości 30.12.2016
2 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 20.03.2017
3 Ogłoszenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości 11.04.2017 (data wydania)
4 Złożenie spisu inwentarza, spisu należności oraz planu likwidacyjnego 19.04.2017
5 Korekta spisu inwentarza, spisu należności oraz planu likwidacyjnego 25.04.2017
6 Sprawozdanie ze sprzedaży ruchomości (telewizora) 17.05.2017
7 I sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 06.06.2017
8 Złożenie listy wierzytelności 09.08.2017
9 II sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 11.09.2017
10 Korekta sprawozdania rachunkowego 12.09.2017
11 Złożenie I uzupełniającej LW 13.09.2017
12 Ogłoszenie w MSiG dot. Listy wierzytelności 06.09.2017 (data wydania)
13 Zatwierdzenie przez sąd LW 13.11.2017
14 Złożenie II uzupełniającej LW 28.11.2017
15 III Sprawozdanie rachunkowe i z czynności 06.12.2017
16 Złożenie sprawozdania ostatecznego 19.12.2017
17 Ogłoszenie w MSiG dot. I uzupełniającej LW 27.12.2017 (data wydania)
18 Zatwierdzenie sprawozdania ostatecznego 03.01.2018
19 IV Sprawozdanie rachunkowe i z czynności 14.03.2018

Likwidacja majątku Brak
Inne informacje
Dokumenty do pobrania
Wróć do listy postępowań

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl
http://tklaw.pl