Sygnatura akt X GUp 485/17
Nazwa Agnieszka Gontarek - upadłość konsumencka
Data wszczęcia 28 czerwca 2017
Status postępowania Zamknięte
Ogłoszenia
Etap postępowania

Lista czynności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Gontarek przed X Wydziałem Gospodarczym

Lp. Nazwa czynności Data złożenia /nadania/ wydania/ ogłoszenia
1 Wniosek o ogłoszenie upadłości 30.03.2017
2 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 26.06.2017
3 Ogłoszenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości 07.07.2017 (data ogłoszenia)
4 Złożenie spisu inwentarza, spisu należności oraz planu likwidacyjnego 26.07.2017
5 I sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 09.08.2017
6 Złożenie listy wierzytelności 04.10.2017
7 II sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 16.10.2017
8 Złożenie I uzupełniającej LW 02.11.2017
9 Złożenie II uzupełniającej LW 16.11.2017
10 Obwieszczenie w MSiG dot. I uzupełniającej LW 24.11.2017 (data ogłoszenia)
11 III sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 06.12.2017
12 Obwieszczenie w MSiG dot. II uzupełniającej LW 01.12.2017 (data ogłoszenia)
13 Złożenie sprawozdania ostatecznego 19.12.2017
14 Obwieszczenie w MSiG dot. Listy wierzytelności 23.01.2018
15 IV sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 08.02.2018
16 Postanowienie o ustaleniu planu spłat 27.03.2018

Likwidacja majątku Brak
Inne informacje
Dokumenty do pobrania
Wróć do listy postępowań

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl
http://tklaw.pl