Sygnatura akt X GUp 263/16
Nazwa Liliya Harri - upadłość konsumencka
Data wszczęcia 29 kwietnia 2016
Status postępowania Zamknięte
Ogłoszenia
Etap postępowania

Lista czynności w postępowaniu upadłościowym Liliy Harri przed X Wydziałem Gospodarczym

Lp. Nazwa czynności Data złożenia /nadania/ wydania/ ogłoszenia
1 Wniosek o ogłoszenie upadłości 20.04.2016
2 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 29.04.2016
3 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości 12.05.2016 (data ogłoszenia)
4 Złożenie spisu inwentarza, spisu należności oraz planu likwidacyjnego 24.05.2016
5 Postanowienie o zezwoleniu na sprzedaż ruchomości z wolnej ręki i odstąpieniu od sprzedaży jako całości 07.06.2016
6 Złożenie wniosku o umorzenie zobowiązań 21.06.2016
7 I sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 14.07.2016
8 Złożenie listy wierzytelności 12.08.2016
9 Postanowienie o zezwolenie na sprzedaż z wolnej ręki 31.08.2016
10 Złożenie I uzupełniająca LW 16.09.2016
11 II sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 12.10.2016
12 Złożenie II uzupełniającej LW 11.10.2016
13 Ponowne złożenie LW i uzupełniającej LW 21.10.2016
14 Kolejne złożenie LW i uzupełniającej LW 08.12.2016
15 Obwieszczenie w MSiG dot. List wierzytelności 13.01.2017 (data złożenia)
16 III Sprawozdanie rachunkowe i z czynności 16.01.2017
17 Pismo zawierające dowody przeprowadzenia konkursu 16.02.2017
18 Złożenie sprawozdania ze sprzedaży nieruchomości 03.04.2017
19 IV sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 11.04.2017
20 Złożenie ostatecznego planu podziału funduszy masy 01.06.2017
21 Złożenie odrębnego planu podziału sumy ze sprzedaży rzeczy obciążonej 01.06.2017
22 V sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 03.07.2017
23 Zatwierdzenie przez Sąd planu podziału odrębnego 21.09.2017
24 Złożenie dowodu wykonania odrębnego planu podziału 02.10.2017
25 Obwieszczenie w MSiG dot. Planu podziału 03.10.2017
26 VI sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 20.10.2017
27 Zatwierdzenie przez sąd planu podziału ostatecznego 14.11.2017
28 Złożenie sprawozdania ze sprzedaży nieruchomości 21.11.2017
29 Złożenie sprawozdania z wykonania planu podziału 28.11.2017
30 Postanowienie o ustanowieniu planu spłat 04.12.2017
31 VII sprawozdanie rachunkowe i sprawozdanie z czynności 23.01.2018

Likwidacja majątku Brak
Inne informacje
Dokumenty do pobrania
Wróć do listy postępowań

Dane adresowe


Kancelaria Adwokacka
Tomasz Kaczorowski
Al. Wyzwolenia 9/33
00-572 Warszawa
T. +48 22 3506542
F. +48 22 3506907

office@tklaw.pl
http://tklaw.pl